Beskyttelse af Persondata

Den 25. maj 2018 trådte en ny persondataforordning fra EU i kraft. Den betyder blandt andet, at der skal være større gennemsigtighed i forhold til de data forskellige virksomheder opbevarer om dig.

Almindelige personoplysninger

Vi gemmer identifikations- og kontaktoplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Vi gemmer også betalingsoplysninger i forbindelse med køb af træningsydelser hos os. Ved køb (indgåelse af kontrakt) opbevarer vi endvidere oplysninger om køb og tilmeldinger til arrangementer, som du har foretaget, og om saldi på klippekort samt tilgodehavener og skyldige beløb.

Vi registrerer dine oplysninger for at kunne

  • håndtere dine tilmeldinger
  • håndtere andre køb fx gavekort
  • fremsende opkrævninger og oplysninger vedrørende dine abonnementer, klippekort og tilmeldinger
  • meddele ændringer af forretningsbetingelser og priser

Booker du tider via vores hjemmeside, så lagres dine tilmeldte og afholdte træninger hos vores databehandler Globusdata.dk.

Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger vi gemmer om dig. Du kan henvende dig på info@modpol-pilates.dk, hvis du ønsker at få en oversigt over dine oplysninger. Kun administratorer hos Modpol Pilates har adgang til alle dine oplysninger. Instruktører har adgang til dit fornavn og første bogstav i dit efternavn i forbindelse med deltagelse på klasser. Instruktørerne har således ikke adgang til dit fulde navn.

Du kan bede om at få oplyst / berigtiget / slettet dine oplysninger hos os. Fysisk og digital korrespondance fx via email og sms mellem dig og os, opbevarer vi så længe kundeforholdet eksisterer, og kun i rimelig tid derefter. Lovmæssige regler eller en overvejende interesse fra vores side fx til forsvar af vores rettigheder eller krav kan kræve at vi gemmer oplysninger længere.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.